Bảng giá

Honda City G: 529 triệu đ
Honda City L: 569 triệu đ
Honda City RS: 599 triệu đ
Honda CR-V 1.5 E: 998 triệu đ
Honda CR-V 1.5 G: 1,048 tỷ đ
Honda CR-V 1.5 L: 1,118 tỷ đ
Honda CR-V LSE: 1,138 tỷ đ
Honda Civic E (Đen, Xám): 730 triệu đ
Honda Civic E (Trắng): 735 triệu đ
Honda Civic G (Đen, Xám, Xanh): 770 triệu đ
Honda Civic G (Trắng): 775 triệu đ
Honda Civic RS (Đen, Xám): 870 triệu đ
Honda Civic RS (Trắng, Đỏ) : 875 triệu đ
Honda HRV L (Đen/ Xám): 826 triệu đ
Honda HRV L (Đỏ/ Trắng ngọc): 831 triệu đ
Honda HRV RS (Đen/ Xám): 871 triệu đ
Honda HRV RS (Đỏ/ Trắng bạc/ Trắng ngọc): 876 triệu đ
Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang): 1,319 tỷ đ
Honda Accord (Trắng ngọc trai): 1,329 tỷ đ
Brio G (trắng ngà/ghi bạc/đỏ): 418 triệu đ
Brio RS (trắng ngà/ghi bạc/vàng): 448 triệu đ
Brio RS (cam/đỏ): 450 triệu đ
Brio RS 2 màu (trắng ngà/ghi bạc/vàng): 452 triệu đ
Brio RS 2 màu (cam/đỏ): 454 triệu đ